Blog

29-05-2015

 

Så skal vi igen til at høre på politikernes røver historier igen!

28-01-2015

Jeg tror ikke at de synes det er en god måde at starte dagen på!

14-01-2015

Vi har i den seneste tid oplevet et alvorligt angreb på ytringsfriheden. Det kunne jo være, at angrebet på tegnerne er sket, fordi at dem der har udført angrebet ikke er istand til at læse og skrive, men kun forstår billeder!

21-12-2014

Hvorfor skal vi betale for den Storebæltsbro så mange gange. Kort efter at jeg fik min første bil, for mere end 40 år siden, blev vægtafgiften hævet fordi beløbet skulle bruges til at betale for en bro over Storebælt. Nu er broen der, men vi skal betale for at køre over den. Så er det man spørger sig selv hvorfor er vægtafgiften ikke blevet sænket, eller tilbagebetalt

18-06-2013

Der er Danmark snart flere udenlandske ansatte end der er arbejdsløse danskere, så hvorfor ikke få dem til at betale en del af regningen?

Dette kan eventuelt gøres ved at alt løn der udbetales for arbejde i DK eller for danske virksomheder skal udbetales via et dansk penge institut, derefter kan skat opkræve en miljø- afgift på f.eks. 10,- kr pr.time for medarbejdere der ikke har fast bopæl (og skattepligt) i Danmark, da der bliver udledt en hel del CO2, når medarbejdere kommer til DK. f.eks fra Sydtyskland eller Polen. (Regeringen vil jo gerne have at CO2 udledningen bliver nedbragt)

Samtidig skal det gøres så dyrt at overtræde dette, at man kan få lukket de værste brådne kar indenfor erhvervslivet, idet at man hermed kan kontrollere at der ikke sker løndumping og opkrævning af ublu huslejer o.l.

Desuden vil dette forslag gøre at det det bliver mindre atraktivt for virksomheder at ansætte personer der fører store beløb ud af landet til skade for Danmarks betalingsbalance