18-06-2013

Hvad koster De 18-6-2013

Der er Danmark snart flere udenlandske ansatte end der er arbejdsløse danskere, så hvorfor ikke få dem til at betale en del af regningen?

Dette kan eventuelt gøres ved at alt løn der udbetales for arbejde i DK eller for danske virksomheder skal udbetales via et dansk penge institut, derefter kan skat opkræve en miljø- afgift på f.eks. 10,- kr pr.time for medarbejdere der ikke har fast bopæl (og skattepligt) i Danmark, da der bliver udledt en hel del CO2, når medarbejdere kommer til DK. f.eks fra Sydtyskland eller Polen. (Regeringen vil jo gerne have at CO2 udledningen bliver nedbragt)

Samtidig skal det gøres så dyrt at overtræde dette, at man kan få lukket de værste brådne kar indenfor erhvervslivet, idet at man hermed kan kontrollere at der ikke sker løndumping og opkrævning af ublu huslejer o.l.

Desuden vil dette forslag gøre at det det bliver mindre atraktivt for virksomheder at ansætte personer der fører store beløb ud af landet til skade for Danmarks betalingsbalance