Blog

18-06-2013

Der er Danmark snart flere udenlandske ansatte end der er arbejdsløse danskere, så hvorfor ikke få dem til at betale en del af regningen?

Dette kan eventuelt gøres ved at alt løn der udbetales for arbejde i DK eller for danske virksomheder skal udbetales via et dansk penge institut, derefter kan skat opkræve en miljø- afgift på f.eks. 10,- kr pr.time for medarbejdere der ikke har fast bopæl (og skattepligt) i Danmark, da der bliver udledt en hel del CO2, når medarbejdere kommer til DK. f.eks fra Sydtyskland eller Polen. (Regeringen vil jo gerne have at CO2 udledningen bliver nedbragt)

Samtidig skal det gøres så dyrt at overtræde dette, at man kan få lukket de værste brådne kar indenfor erhvervslivet, idet at man hermed kan kontrollere at der ikke sker løndumping og opkrævning af ublu huslejer o.l.

Desuden vil dette forslag gøre at det det bliver mindre atraktivt for virksomheder at ansætte personer der fører store beløb ud af landet til skade for Danmarks betalingsbalance

02-11-2012

Når der nu er så mange ledige der stå til at miste deres dagpenge, forstår jeg ikke at regeringen ikke afskaffer slaveriet i Danmark. Jeg tænker her på at hvis man er på kontanthjælp bliver man sendt ud i "praktik" uden at man får overenskomstmæssig løn selv om man udfører det arbejde som man er uddannet til. Dette er ifølge min opfattelse skjult statsstøtte til virksomhederne, så hvorfor skulle de så ansætte en ny medarbejder for et engangs beløb på 25.000,- når de kan få en gratis helt betalt af det offentlige?
Hvad angård billig arbejdskraft fra østeuropa, burde der inføres en afgift, således at firmaet skal indbetale det beløb, de sparer ved at ansætte disse personer i forhold til gennemsnits lønnen på det pågældende arbejdsområde, til Staten. Dette vil medføre et af to: enten får staten en merindtægt som kan betale for de danskere som er arbejds løse eller der bliver ansat dansk arbejdskraft når østarbejderne rejser hjem da de så ikke længere er så atraktive  på det danske arbejdsmarked.

Erik🙂